கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்துப்பாருங்கள். சங் 34:8ஆலயம் பற்றி

தொலைநோக்குப் பார்வை

தமிழகத்தின் நெற்களஞ்சியமாம் தஞ்சையில் 26.4.1871ல் மங்களப்படைப்பு செய்யப்பட்டு டி.இ.எல்.சி தூய தேற்றரவாளன் தேவாலயம் கட்டப்பட்டது.

மேலும் படிக்க

மேற்கொண்டபணி

மனுக்குலத்தின் நலவாழ்விற்காக செய்யப்படும் கடவுளின் அன்பு நிறைந்த நற்பணி. மனிதனின் அன்பு மாறிப்போகலாம், கடவுளின் அன்பு மாறாது.

மேலும் படிக்க