முகவரி

டி.இ.எல்.சி தூய தேற்றரவாளன் ஆலயம், மகர்நோன்புச்சாவடி, தஞ்சாவூர் - 613001.
தொலைபேசி : 9865058731